Centar za logopediju i psihoterapiju

  • Klijent / Client

    Centar za logopediju i psihoterapiju

  • Opis / Description

    Dizajn plakata / Poster design