O nama / About us

Agencija „IN VISIO“ nudi cjelovitu uslugu korporativnog prepoznavanja na tržištu pružajući širok spektar usluga. Specijalizirani smo za pružanje usluga projektiranja, pripreme, tiskanja i marketinga, od idejnih rješenja do konačnih realizacija.

Naš moderni kreativni odjel jamči zadovoljstvo i uspjeh kupaca razumijevajući potrebe klijenata, prilagođavajući ih, te nudeći kvalitetna rješenja i rekordno vrijeme realizacije.
S ciljem izgradnje povjerenja i pozitivnog mišljenja javnosti o našim klijentima, pomažemo u komunikaciji s medijima i ciljanom publikom.
Temelj poslovnih strategija klijenata zahtijeva dobro osmišljene performanse na sve zahtjevnijem tržištu. Sve što vam je potrebno u potpunosti se može postići s našim rješenjima koja pokrivaju sljedeća područja:
• logotip / korporativni identitet / identitet robne marke / vizualni identitet
• brošure / letci / mape
• časopisi
• knjige / katalozi / godišnja izvješća
• naljepnice / ambalaža
• reklamni materijali – T -košulje, razglednice, zastave, torbe itd.
• reklame
• plakati
• web dizajn
• oglašavanje i stvaranje najava za sve vrste medija.

 

The “IN VISIO“ agency offers the complete service of corporate recognition on the market by providing a broad spectrum of services. We specialize in providing design, preparation, printing and marketing services, from conceptual solutions to final realizations.
Our modern creative department guarantees customer satisfaction and success by understanding clients’ needs, being adaptable as well as by offering quality solutions and record-breaking time-frames.
With the goal of building trust and positive public opinion about our clients, we help with communication with the media and target audiences.
The basis of the clients’ business strategies requires a well thought out performance in the ever more demanding market. Everything you need can fully be achieved with our solutions covering the following areas:
• logo / corporate identity / brand identity / visual identity
• brochures / flyers / folders
• magazines
• books / catalogs / annual reports
• labels / packaging
• advertising materials – T-shirts, postcards, flags, bags, etc.
• advertisements
• posters
• web design
• advertising and creating announcements for all types of media.